संत निळोबाराय अभंग

महर्षी देव स्तविती ज्यातें – संत निळोबाराय अभंग – ३४२

महर्षी देव स्तविती ज्यातें – संत निळोबाराय अभंग – ३४२


महर्षी देव स्तविती ज्यातें ।
कृतांजुळी हातें जोडूनियां ॥१॥
तो हा उभा विटेवरी ।
रम्य तीरीं चंद्रभागे ॥२॥
शुक नारद गाती कीर्तनीं ।
ज्यातें अनुदिनीं सुस्वरें ॥३॥
निळा म्हणे ब्रम्हादिक ।
ज्याचिये सेवक आझेचे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

महर्षी देव स्तविती ज्यातें – संत निळोबाराय अभंग – ३४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *