संत निळोबाराय अभंग

नावडे पंढरी – संत निळोबाराय अभंग – ३४९

नावडे पंढरी – संत निळोबाराय अभंग – ३४९


नावडे पंढरी ।
कथा करी दारोदारीं ॥१॥
नको त्याचें संभाषण ।
वाटे भेटीसवें शीण ॥२॥
सांगे ब्रम्हज्ञान वरी नाहीं प्रेम तें अंतरी ॥३॥
निळा म्हणे पोटभरु ।
उगेंचि करिती गुरुगुरु ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नावडे पंढरी – संत निळोबाराय अभंग – ३४९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *