संत निळोबाराय अभंग

जाऊनियां भीमातटीं – संत निळोबाराय अभंग – ३५४

जाऊनियां भीमातटीं – संत निळोबाराय अभंग – ३५४


जाऊनियां भीमातटीं ।
नाचों वाळवंटी पंढरिये ॥१॥
होतील लाभाचिया कोटी ।
पहातां दृष्टी विठठला ॥२॥
भुक्ति मुक्ति आपुल्या सुखें ।
येती हरिखें सामोया ॥३॥
निळा म्हणे परमार्थ धणी ।
होईल आयणी फिटोनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जाऊनियां भीमातटीं – संत निळोबाराय अभंग – ३५४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *