सार्थ तुकाराम गाथा

तुम्हां आम्हांसवे न पडावी – संत तुकाराम अभंग –1373

तुम्हां आम्हांसवे न पडावी – संत तुकाराम अभंग –1373


तुम्हां आम्हांसवे न पडावी गांठी । आलेति जगजेठी कळो आतां ॥१॥
किती म्हणों आतां वाइटा वाइट । शिवों नये वीट आल्यावरी ॥ध्रु.॥
बोलिल्याची आता हेचि परचित । भीड भार थीत उडवीलीं ॥२॥
तुका म्हणे आली रोकडी प्रचिती । झांकणें तें किती कोठें देवा ॥३॥

अर्थ

हे जगजेठी आता यापुढे तुमची व माझी गाठ पडू नये कारण तुम्ही कसे आहात ते मला चांगलेच समजले आहे. एखाद्या वाईट गोष्टीला किती वेळ वाईट म्हणावे, एखाद्या गोष्टीचा वीट आला असेल तर त्याला स्पर्श देखील करू नये. देवा मी तुमच्याविषयी वाईट बोलतोय कारण त्याविषयी मला अनुभव आला आहे आणि त्याच कारणामुळे मी तुमच्याशी कोणतीही भीडभाड ठेवली नाहीये. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुझ्या वाईट वागणुकीची मला आता चांगलीच अनुभूती आली आहे आणि तू तुझे दुर्गुण कितीदा आणि कोठे झाकून ठेवणार आहे?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तुम्हां आम्हांसवे न पडावी – संत तुकाराम अभंग –1373

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *