संत निळोबाराय अभंग

स्नेह सरतां जैसा दीन – संत निळोबाराय अभंग ४१

स्नेह सरतां जैसा दीन – संत निळोबाराय अभंग ४१


स्नेह सरतां जैसा दीन ।
सूक्ष्म होतचि हारप ।
तयापरी बाईंचे स्वरुप ।
तेणें शोषूनि घेतलें ॥१॥
नाहीं उरविलें शरीर ।
अवघेंचि केलें निराकार ।
ऐसें देखोनियां सत्वर ।
आम्हीही निघालों तेथुनी ॥२॥
राया त्याची भेटी गोष्टी ।
न व्हावी तुम्हाही शेवटी ।
अकस्मात् झालिया राहाटी ।
करील पूतनाबाई सारिखी ॥३॥
ऐसें ऐकताचि श्रवणीं ।
राजा पडे मूच्छित धरणी ।
म्हणे गेली गेली रे मायबहिणीं ।
माझी पूतनेसारखी ॥४॥
महाबळें अति उत्कंठ मंत्रियांमाजी परमश्रेष्ठ ।
आता कायसी पाहों वाट ।
गेली नये त्या निजपंथें ॥५॥
मग रायातें संबोधून ।
प्रधान आणि नागरीक जन ।
म्हणती नव्हे भलें हे महा विघ्न ।
उदेलें देखत देखत ॥६॥
निळा म्हणे याहीवारी ।
श्रीहरिचरित्राची थोरी ।
अधिकें अधिक् ते कुसरी ।
परिसावी सज्जनीं सादर ॥७॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

स्नेह सरतां जैसा दीन – संत निळोबाराय अभंग ४१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *