संत निळोबाराय अभंग

नाना अवतार धरिले – संत निळोबाराय अभंग – ४४६

नाना अवतार धरिले – संत निळोबाराय अभंग – ४४६


नाना अवतार धरिले जेणें ।
दैत्यांसी उणें आणियेलें ॥१॥
तो हा संताचिये भारी ।
उभा तीरीं चंद्रभागे ॥२॥
तुळशीपत्र बुका मागे ।
धन वित न लगे म्हणतसे ॥३॥
निळा म्हणे अंतरीचा ।
भव साचा ओळखें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाना अवतार धरिले – संत निळोबाराय अभंग – ४४६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *