संत निळोबाराय अभंग

नाना मतमतांतरें – संत निळोबाराय अभंग – ४४५

नाना मतमतांतरें – संत निळोबाराय अभंग – ४४५


नाना मतमतांतरें ।
वेद सुस्वरें स्तविती ज्या ॥१॥
तो हा येउनी पंढरिसी ।
भक्तांपाशी तिष्ठतु ॥२॥
जयालागीं आराधनें ।
योगयागांची साधनें ॥३॥
निळा म्हणे कथा कीर्ति ।
जया रुचे सत्संगती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाना मतमतांतरें – संत निळोबाराय अभंग – ४४५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *