संत निळोबाराय अभंग

ज्याचें करुनियां चिंतन – संत निळोबाराय अभंग – ४४४

ज्याचें करुनियां चिंतन – संत निळोबाराय अभंग – ४४४


ज्याचें करुनियां चिंतन ।
संत चरणी होती लीन ॥१॥
तो हा चंद्रभागे तीरीं ।
ठेउनी हात कटांवरी ॥२॥
उभा राहिला तिष्ठत ।
वाट भक्तांची पहात ॥३॥
निळा म्हणे मुनिजनां ।
ज्याची नित्य उपासना ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्याचें करुनियां चिंतन – संत निळोबाराय अभंग – ४४४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *