संत निळोबाराय अभंग

नेऊनियां बळी – संत निळोबाराय अभंग – ४५२

नेऊनियां बळी – संत निळोबाराय अभंग – ४५२


नेऊनियां बळी ।
जेणें घातला पाताळीं ॥१॥
तो हा देवांचाहि देवो ।
विटे उभा ठेवूनी पावो ॥२॥
शेषाचे शयनीं ।
होता निद्रित अनुदिनीं ॥३॥
निळा म्हणे करी ।
मंथन क्षीराचे सागरीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नेऊनियां बळी – संत निळोबाराय अभंग – ४५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *