संत निळोबाराय अभंग

कणचि आले हे – संत निळोबाराय अभंग – ४५५

कणचि आले हे – संत निळोबाराय अभंग – ४५५


कणचि आले हे घनदाट ।
कणिसें ताट नाढळे ॥१॥
लुंगी भुस नाही कोंडा ।
पीक बहमांडा न समाये ॥२॥
सनकादिकां आणि देवां ।
पुरेसें मानवां प्राणिमात्रां ॥३॥
निळा म्हणे तिहीं लोकां ।
पुंडलिकें केला सुकाळ ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कणचि आले हे – संत निळोबाराय अभंग – ४५५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *