संत निळोबाराय अभंग

पांडुरंगा न पाहती – संत निळोबाराय अभंग – ४५६

पांडुरंगा न पाहती – संत निळोबाराय अभंग – ४५६


पांडुरंगा न पाहती ।
ज्ञान गाडेवर बोलती ॥१॥
त्यांचे न व्हावें दर्शन ।
दूवा दूषिती म्हणऊन ॥२॥
नायकावें त्यांचे बोल ।
विठ्ठल कृपेंविण फोल ॥३॥
निळा म्हणे करितीं कथा ।
अवघी पोकळ त्यांची वृथा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पांडुरंगा न पाहती – संत निळोबाराय अभंग – ४५६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *