संत निळोबाराय अभंग

तापत्रयाचेंहि हरण – संत निळोबाराय अभंग – ४६५

तापत्रयाचेंहि हरण – संत निळोबाराय अभंग – ४६५


तापत्रयाचेंहि हरण ।
ते हे गोजिरे श्रीचरण ॥१॥
आले पुंडलिकाचिये भेटी ।
ठेले विटेच्या नेहटीं ॥२॥
सकळहि सामुद्रिका ओंळी ।
शोभती उभय पादतळीं ॥३॥
निळा म्हणे ज्यातें ध्याती ।
देवत्रयादि ऋषीपंगती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तापत्रयाचेंहि हरण – संत निळोबाराय अभंग – ४६५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *