संत निळोबाराय अभंग

तमाळशाम रुप मंडित – संत निळोबाराय अभंग – ४६६

तमाळशाम रुप मंडित – संत निळोबाराय अभंग – ४६६


तमाळशाम रुप मंडित ।
कटीं मिरवत करांबुजें ॥१॥
पाहतां धणी न पुरे मना ।
न संडे नयना निजानंद ॥२॥
सर्वहि भूषणें सर्वांगभरी ।
मनोहरी सुशोभित ॥३॥
निळा म्हणे रुक्मिणी वामीं ।
त्रैलोक्यस्वामी श्रीविठ्ठल ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तमाळशाम रुप मंडित – संत निळोबाराय अभंग – ४६६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *