संत निळोबाराय अभंग

उणें पुरें बोलिलों – संत निळोबाराय अभंग – ४७९

उणें पुरें बोलिलों – संत निळोबाराय अभंग – ४७९


उणें पुरें बोलिलों आधीं ।
तें आपुलिये बुध्दि सारिखें ॥१॥
तुम्ही तो देवा कृपामूर्ती ।
सकळां आर्ती पुरवितां ॥२॥
पशुपक्षी सांभाळिले ।
स्मरतां नेले निजधामां ॥३॥
निळा म्हणे तुमच्या घरीं ।
वाढे थोरी दासांची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उणें पुरें बोलिलों – संत निळोबाराय अभंग – ४७९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *