संत निळोबाराय अभंग

कांहीचि सदैव दुबळे – संत निळोबाराय अभंग – ४८७

कांहीचि सदैव दुबळे – संत निळोबाराय अभंग – ४८७


कांहीचि सदैव दुबळे ।
न म्हणे हा बाळें नारीनर ॥१॥
जया परी तैसा होय ।
बापमाय सकळांचा ॥२॥
शरणागताचिया नांवे ।
पशुहि उध्दरावे पक्षिया ॥३॥
निळा म्हणे जीव जीवा ।
वंदय हा देवा मानवांसी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कांहीचि सदैव दुबळे – संत निळोबाराय अभंग – ४८७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *