संत निळोबाराय अभंग

जिहीं अवलोकिला डोळां – संत निळोबाराय अभंग – ४९९

जिहीं अवलोकिला डोळां – संत निळोबाराय अभंग – ४९९


जिहीं अवलोकिला डोळां ।
हरील्या त्यांच्या जीवनकळा ॥१॥
ऐसा अनादि हा बुडवणा ।
आहे ठावा विचक्षणा ॥२॥
चित्तें वित्तें आपणा एैसे ।
करुनि ठेवी निजध्यासें ॥३॥
निळा म्हणे पडिल्या गांठीं ।
न सोडी नष्ट हा शेवटीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जिहीं अवलोकिला डोळां – संत निळोबाराय अभंग – ४९९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *