संत निळोबाराय अभंग

तारुनियां प्रचंड शिळा – संत निळोबाराय अभंग – ५०२

तारुनियां प्रचंड शिळा – संत निळोबाराय अभंग – ५०२


तारुनियां प्रचंड शिळा ।
उतरला पाळा मर्कटांचा ॥१॥
करुनि सिंधु पायवाट वधिले थाट राक्षसांचे ॥२॥
गोवळवेषें कौंसादिकां ।
लाविल्या शिका मर्दियेले ॥३॥
निळा म्हणे ब्रम्हचारी ।
भोगोनियां नारी सोळा सहस्त्र ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तारुनियां प्रचंड शिळा – संत निळोबाराय अभंग – ५०२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *