संत निळोबाराय अभंग

जेणें मंथुनि क्षीरार्णव – संत निळोबाराय अभंग – ५०१

जेणें मंथुनि क्षीरार्णव – संत निळोबाराय अभंग – ५०१


जेणें मंथुनि क्षीरार्णव ।
काढिलीं अपूर्व दिव्य रत्नें ॥१॥
त्याचा महिमा वर्णूं कैसा ।
भरोनी आकाशा कोंदला तो ॥२॥
जेणें धरुनियां दांतीं ।
आणिली वसुमती समुद्रांतूनि ॥३॥
निळा म्हणे जेणें भानु ।
ठेविला उटुनु न मेळेसा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जेणें मंथुनि क्षीरार्णव – संत निळोबाराय अभंग – ५०१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *