संत निळोबाराय अभंग

येति जाति होति मरती – संत निळोबाराय अभंग – ५२४

येति जाति होति मरती – संत निळोबाराय अभंग – ५२४


येति जाति होति मरती ।
नानाकार भूतव्यक्ती ॥१॥
हा तो आहे जैसा तैसा ।
अनादि रुपें आपणाचि ऐसा ॥२॥
नहोनिया सूक्ष्मस्थूळ ।
वृध्द तरुणा अथवा बाळ ॥३॥
निळा म्हणे एकला येक ।
न होउनि एक ना अनेक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

येति जाति होति मरती – संत निळोबाराय अभंग – ५२४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *