संत निळोबाराय अभंग

श्रीकृष्ण विचरे कुंजवनीं – संत निळोबाराय अभंग – ५३६

श्रीकृष्ण विचरे कुंजवनीं – संत निळोबाराय अभंग – ५३६


श्रीकृष्ण विचरे कुंजवनीं ।
तैसाचि दंडकरण्यीं श्रीराम ॥१॥
एकें वधिले खरदूषण ।
एकें मर्दन कागबगा ॥२॥
नासिक छेदनें शूर्पणखा ।
येणें पूतना देखा शोषियेली ॥३॥
निळा म्हणे चरित्रमाला ।
रचिली स्वलीला रामकृष्णें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

श्रीकृष्ण विचरे कुंजवनीं – संत निळोबाराय अभंग – ५३६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *