संत निळोबाराय अभंग

अवलोकुनियां माझिया – संत निळोबाराय अभंग – ५४३

अवलोकुनियां माझिया – संत निळोबाराय अभंग – ५४३


अवलोकुनियां माझिया भावा ।
करावा देवा अंगीकार ॥१॥
जेणें तुमची घडेल सेवा ।
होईन दैवा पात्रभूत ॥२॥
धरील्या जन्माचें सार्थक ।
घडेल लोक मानवती ॥३॥
निळा म्हणे ऐसें करा ।
अहो दातारा पंढरीच्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अवलोकुनियां माझिया – संत निळोबाराय अभंग – ५४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *