संत निळोबाराय अभंग

अहो देवा कृपामूर्ती – संत निळोबाराय अभंग – ५४८

अहो देवा कृपामूर्ती – संत निळोबाराय अभंग – ५४८


अहो देवा कृपामूर्ती ।
गुणसंपत्तीनिधाना ॥१॥
पिंड पदीं समर्पिला ।
आम्ही आपुला जीवभाव ॥२॥
न मागों कांही अणुमात्र ।
कृपापात्र करावें ॥३॥
निळा म्हणे विज्ञापना ।
परिसा दीना रंकाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो देवा कृपामूर्ती – संत निळोबाराय अभंग – ५४८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *