संत निळोबाराय अभंग

अहो देवा कृपावंत – संत निळोबाराय अभंग – ५४९

अहो देवा कृपावंत – संत निळोबाराय अभंग – ५४९


अहो देवा कृपावंत ।
करा मज अनाथा सनाथ ॥१॥
निरवूनियां संतजना ।
करा मना बोध माझया ॥२॥
आरुष वाणी बोंबडी वचनें ।
केलीं स्तवनें परिसावीं ॥३॥
निळा म्हणे आवडीं जाणा ।
करी विज्ञापना म्हणउनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो देवा कृपावंत – संत निळोबाराय अभंग – ५४९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *