संत निळोबाराय अभंग

आतां कधी सांभाळाल – संत निळोबाराय अभंग – ५५१

आतां कधी सांभाळाल – संत निळोबाराय अभंग – ५५१


आतां कधी सांभाळाल ।
आम्हां ठेवाल चरणापें ॥१॥
दिवसरात्रिं खंति वाटे ।
हदय फुटे वियोगें ॥२॥
येउनी आतां भेटी दयावी ।
यावरी गोसावी प्रीतीनें ॥३॥
निळा म्हणे चरणीं माथा ।
कृपावंता ठेवितो ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां कधी सांभाळाल – संत निळोबाराय अभंग – ५५१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *