संत निळोबाराय अभंग

आम्ही देवा भक्तीहीन नेणो – संत निळोबाराय अभंग – ५६३

आम्ही देवा भक्तीहीन नेणो – संत निळोबाराय अभंग – ५६३


आम्ही देवा भक्तीहीन नेणो ज्ञान योगाचें ॥१॥
म्हणोनि येतों काकुळती ।
पुढतोपुढतीं तुम्हासी ॥२॥
भाव नाहीं नकळे ज्ञान ।
कैसें साधन करावें तें ॥३॥
निळा म्हणे दिवसराती ।
उव्देग चितीं राहिला हा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्ही देवा भक्तीहीन नेणो – संत निळोबाराय अभंग – ५६३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *