संत निळोबाराय अभंग

पांडुरंगे पांडुरंगे – संत निळोबाराय अभंग – ५८७

पांडुरंगे पांडुरंगे – संत निळोबाराय अभंग – ५८७


पांडुरंगे पांडुरंगे ।
वेगीं येंई माझे गंगे ॥१॥
तुजवांचूनि मजला ।
कोण सांभाळी दयाळा ॥२॥
तूंचि आमुचा आधार ।
धांवूनि येंई बा सत्वर ॥३॥
निळा म्हणे पांढुरंगा ।
घेंई बाळा तूं वोसंगा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पांडुरंगे पांडुरंगे – संत निळोबाराय अभंग – ५८७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *