संत निळोबाराय अभंग

भक्तप्रिये ये वो आई – संत निळोबाराय अभंग – ५८९

भक्तप्रिये ये वो आई – संत निळोबाराय अभंग – ५८९


भक्तप्रिये ये वो आई ।
विठाबाई कृपाळे ॥१॥
न साहे वियोग प्राण फुटे ।
उदास वाटे तुजविण ॥२॥
कोणा जीवनभोजन मागों ।
कोणा सांगों जडभारी ॥३॥
निळा म्हणे धांवोनि यावें ।
मज हें दयावें जीवदान ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्तप्रिये ये वो आई – संत निळोबाराय अभंग – ५८९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *