संत निळोबाराय अभंग

माझीया मना समाधान – संत निळोबाराय अभंग – ५९३

माझीया मना समाधान – संत निळोबाराय अभंग – ५९३


माझीया मना समाधान ।
दयावें वचन अभयाचें ॥१॥
निर्भय तेणें राहेन सुखें ।
हरिनाम मुखें आळवित ॥२॥
नलगे महिमा मान प्रतिष्ठा ।
न म्हणे वैकुंठा मज न्या हो ॥३॥
निळा म्हणे आपुल्या पायीं ॥
ठेवाल ठायीं राहेन ते ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझीया मना समाधान – संत निळोबाराय अभंग – ५९३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *