संत निळोबाराय अभंग

राहोनियां संत्संगतीं – संत निळोबाराय अभंग – ५९९

राहोनियां संत्संगतीं – संत निळोबाराय अभंग – ५९९


राहोनियां संत्संगतीं ।
गावी कीर्तीं तुमचीच ॥१॥
हेंचि देंई नलगे दुजें ।
अंतर माझें जाणोनी ॥२॥
धन मान नलगे देवा ।
अवघा ठेवा गुंडुनी ॥३॥
निळा म्हणे जगदाधीशा ।
हेचि आशा बहुकाळ ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

राहोनियां संत्संगतीं – संत निळोबाराय अभंग – ५९९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *