संत निळोबाराय अभंग

वियोगाच्या दु:खें – संत निळोबाराय अभंग – ६०३

वियोगाच्या दु:खें – संत निळोबाराय अभंग – ६०३


वियोगाच्या दु:खें ।
आळवितो करुणा मुखें ॥१॥
कृपावंते माझे आई ।
धांव घालीं वो विठाई ॥२॥
देऊनियां भेटी ।
आतां अवलोकावें दिठी ॥३॥
निळा म्हणे प्रेमपान्हा ।
पाजी लावूनियां स्तना ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वियोगाच्या दु:खें – संत निळोबाराय अभंग – ६०३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *