संत निळोबाराय अभंग

तुमच्या पायीं माझें – संत निळोबाराय अभंग – ६१२

तुमच्या पायीं माझें – संत निळोबाराय अभंग – ६१२


तुमच्या पायीं माझें हित ।
होईल निश्चित हेंचि वाटें ॥१॥
आणखी कोणा शरण जाऊं ।
आहे उपाऊ तुम्हां हातीं ॥२॥
सहज कृपा अवलोकाल ।
तरी पाववाल निजठाया ॥३॥
निळा म्हणे संचित माझें ।
आड श्रीराजे न घालावें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमच्या पायीं माझें – संत निळोबाराय अभंग – ६१२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *