संत निळोबाराय अभंग

दीन मी अनाथ तुमचें – संत निळोबाराय अभंग – ६१७

दीन मी अनाथ तुमचें – संत निळोबाराय अभंग – ६१७


दीन मी अनाथ तुमचें रंक ।
मागतों भीक मज दयावी ॥१॥
नेऊनि घाला पायांवरी ।
निरवा श्रीहरी कृपाघना ॥२॥
नुपेक्षावें शरणांगतां ।
जरी मी नेणता दास तुमचा ॥३॥
निळा म्हणे अवघे संत ।
मिळोनि स्वहित करा माझें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दीन मी अनाथ तुमचें – संत निळोबाराय अभंग – ६१७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *