संत निळोबाराय अभंग

आम्ही नेणतीं नेणतीं – संत निळोबाराय अभंग – ६१९

आम्ही नेणतीं नेणतीं – संत निळोबाराय अभंग – ६१९


आम्ही नेणतीं नेणतीं ।
सुजाण तुम्ही कमळापती ॥१॥
अवघे अंतरीचें जाणा ।
सर्वसाक्षी तूं देखणा ॥२॥
माझें करितां समाधान ।
लाभ कोणी होईल मान ॥३॥
कांहे बोलियेला निळा ।
तुम्हीं जाणतां कळवळा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्ही नेणतीं नेणतीं – संत निळोबाराय अभंग – ६१९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *