संत निळोबाराय अभंग

एकदां तरी देखिल्याविण – संत निळोबाराय अभंग – ६२५

एकदां तरी देखिल्याविण – संत निळोबाराय अभंग – ६२५


एकदां तरी देखिल्याविण ।
कैसेनि मी कोण ओळखें ॥१॥
अमृताचि ऐकिल्या गोडी ।
रसने ते फुडी केंवि लाभे ॥२॥
क्षीराब्धी हे शेषश्यन ।
जगीं न देखोन अनोळखा ॥३॥
निळा म्हणे त्यापरि देवा ।
नये स्वानुभवा काय करुं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एकदां तरी देखिल्याविण – संत निळोबाराय अभंग – ६२५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *