संत निळोबाराय अभंग

कराल सांभाळ तरी ते – संत निळोबाराय अभंग – ६२७

कराल सांभाळ तरी ते – संत निळोबाराय अभंग – ६२७


कराल सांभाळ तरी ते तुमची कीर्ति ।
मी तों बाळमति नेणें दुजें ॥१॥
बैसलों विश्वासें आळवित नांवा ।
तुमच्या दयार्णवा निरंतर ॥२॥
नुपेक्षाल मज हा वाटे भरंवसा ।
आहे कीर्तिठसा तुमचा जगीं ॥३॥
निळा म्हणे नेणें दुजी परी आतां ।
येईल तें चित्ता सुखें करा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कराल सांभाळ तरी ते – संत निळोबाराय अभंग – ६२७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *