संत निळोबाराय अभंग

कृपा करुनि माझी मती – संत निळोबाराय अभंग – ६३४

कृपा करुनि माझी मती – संत निळोबाराय अभंग – ६३४


कृपा करुनि माझी मती ।
वाढती केली तुम्हीं प्रीति ॥१॥
तरी पाववा जी पार ।
केलिये कथेचा विस्तार ॥२॥
वदवावी वैखरी ।
देहा अवसान तोंवरी ॥३॥
निळा म्हणे न सांडावा ।
अभिमान आपुला जी देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कृपा करुनि माझी मती – संत निळोबाराय अभंग – ६३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *