संत निळोबाराय अभंग

गाईन कीर्तनीं गुण नाम – संत निळोबाराय अभंग – ६३५

गाईन कीर्तनीं गुण नाम – संत निळोबाराय अभंग – ६३५


गाईन कीर्तनीं गुण नाम पवाडे ।
तुमचे तुम्हां पुढे आवडीनें ॥१॥
भावा ऐसे माझया व्हा जी पांडुरंगा ।
मग मी आलें भागा करीन तें ॥२॥
नाचेन सन्मुख चराणावरी दृष्टी ।
धरुनि प्रेम पोटीं आळवीन ॥३॥
निळा म्हणे तुम्हीं चरित्रे अपार ।
केलीं ते प्रकार आठविन ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गाईन कीर्तनीं गुण नाम – संत निळोबाराय अभंग – ६३५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *