संत निळोबाराय अभंग

एकचि अक्षर वाचेसि येतां – संत निळोबाराय अभंग – ६४९

एकचि अक्षर वाचेसि येतां – संत निळोबाराय अभंग – ६४९


एकचि अक्षर वाचेसि येतां ।
पुढें वाढवितां विस्तारें ॥१॥
कां हे चेष्टविली वाणी ।
माझी चक्रपाणी मी नेणें ॥२॥
आईता जोडूनियां रस ।
लावितां सारांश निवडुनी ॥३॥
निळा म्हणे आतां तर जाणा ।
तुम्ही सुजाणा कृपाब्धी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एकचि अक्षर वाचेसि येतां – संत निळोबाराय अभंग – ६४९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *