संत निळोबाराय अभंग

चित्त्‍ा ठेवूनि पायावरीं – संत निळोबाराय अभंग – ६६३

चित्त्‍ा ठेवूनि पायावरीं – संत निळोबाराय अभंग – ६६३


चित्त्‍ा ठेवूनि पायावरीं ।
रुप धरुनियां अंतरी ॥१॥
सुखें याच्या नामावळी ।
आठवीन नित्य काळीं ॥२॥
करीन ऐसाची कैवाड ।
शंका येऊं नेदी आड ॥३॥
निळा म्हणे दिवसरातीं ।
तुम्हां आठवीन श्रीपती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चित्त्‍ा ठेवूनि पायावरीं – संत निळोबाराय अभंग – ६६३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *