संत निळोबाराय अभंग

चुबकळूनि काढिलीं – संत निळोबाराय अभंग – ६६४

चुबकळूनि काढिलीं – संत निळोबाराय अभंग – ६६४


चुबकळूनि काढिलीं ।
अक्षरें घोळिलीं ब्रम्हरसें ॥१॥
ऐसे तुष्टलेती देवा ।
माझिया भावासारिखे ॥२॥
अर्थचातुर्य तें मी नेणें ।
तुमचें करणें तुम्ही जाणा ॥३॥
निळा म्हणे सर्वत्र साक्षी ।
यालागीं कैपक्षीं दीनाचें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चुबकळूनि काढिलीं – संत निळोबाराय अभंग – ६६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *