संत निळोबाराय अभंग

जाणतसां जरी अंतरींचें – संत निळोबाराय अभंग – ६६५

जाणतसां जरी अंतरींचें – संत निळोबाराय अभंग – ६६५


जाणतसां जरी अंतरींचें ।
तरी कां हो वाचे वदवितां ॥१॥
केविलवाणे तुमचे दास ।
देखतां उपहास होतील ॥२॥
जग निंदय आधीं करा ।
मग तुम्ही धरा निज करीं ॥३॥
निळा म्हणे ऐशी रीत ।
नाहींचि शोभत संतांसीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जाणतसां जरी अंतरींचें – संत निळोबाराय अभंग – ६६५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *