संत निळोबाराय अभंग

अमृताहुनि गोड हरी – संत निळोबाराय अभंग – ६७०

अमृताहुनि गोड हरी – संत निळोबाराय अभंग – ६७०


अमृताहुनि गोड हरी ।
नाम उच्चारितां वैखरी ॥१॥
घेतां न विटेचि हे रसना ।
अधिक् अधिक् आवडी मना ॥२॥
चित्तासि विश्रांति ।
इंद्रियें सुखावलीं ठाती ॥३॥
निळा म्हणे गोडागोड ।
सेवितां सरे अवघी चाड ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अमृताहुनि गोड हरी – संत निळोबाराय अभंग – ६७०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *