संत निळोबाराय अभंग

वाचा गुणीं लांचावली – संत निळोबाराय अभंग – ६९५

वाचा गुणीं लांचावली – संत निळोबाराय अभंग – ६९५


वाचा गुणीं लांचावली ।
मति विस्तारें फांकली ॥१॥
ऐशी केली तुम्ही दया ।
कृपाळूवा पंढरीराया ॥२॥
सर्वकाळ ध्यानीं मनीं ।
रुप राहिलें चिंतनीं ॥३॥
निळा म्हणे भूक तहान ।
गेली ठायीचि हरपोन ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वाचा गुणीं लांचावली – संत निळोबाराय अभंग – ६९५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *