संत निळोबाराय अभंग

विजयध्वज उभारला – संत निळोबाराय अभंग – ६९६

विजयध्वज उभारला – संत निळोबाराय अभंग – ६९६


विजयध्वज उभारला ।
तुमचा मिरवला तिहीं लोकीं ॥१॥
करितां दासाचें धांवणे ।
एकाचि स्मरणें नामाच्या ॥२॥
संतहि बडिवार वर्णिती ।
हाचि श्रीपती नित्यानीं ॥३॥
निळा म्हणे ऐकोनि वचनें ।
धरिला मनें विश्वास ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विजयध्वज उभारला – संत निळोबाराय अभंग – ६९६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *