संत निळोबाराय अभंग

वेडें वांकुडें बोलिलें – संत निळोबाराय अभंग – ६९८

वेडें वांकुडें बोलिलें – संत निळोबाराय अभंग – ६९८


वेडें वांकुडें बोलिलें ।
निळा पाहिजे उपसाहिलें ॥१॥
देवा तुम्ही रमाकांत ।
भक्त तुमचे चरणांकित ॥२॥
सूर्य जेवीं नव्हे किरण ।
सागर लहरीं तो समान ॥३॥
निळा म्हणे तूं व्यापक ।
भक्त एकदेशी क्षुल्लक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वेडें वांकुडें बोलिलें – संत निळोबाराय अभंग – ६९८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *