संत निळोबाराय अभंग

तुझीये संगतीं – संत निळोबाराय अभंग – ७२०

तुझीये संगतीं – संत निळोबाराय अभंग – ७२०


तुझीये संगतीं ।
आम्ही लागलों नेणतीं ॥१॥
परि तूं कृपावंत हरि ।
सांभाळिसी सर्वांपरि ॥२॥
शहाणे तूंतें चोजवितीं ।
उदासी तूं तयांप्रती ॥३॥
निळा म्हणे भाविकाचा ।
म्हणवी अंकित मी त्याचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुझीये संगतीं – संत निळोबाराय अभंग – ७२०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *