संत निळोबाराय अभंग

तुमच्याचि चरणाचा – संत निळोबाराय अभंग – ७१९

तुमच्याचि चरणाचा – संत निळोबाराय अभंग – ७१९


तुमच्याचि चरणाचा महिमा ।
नेणा तुम्ही पुरुषोत्तमा ॥१॥
आम्हा दासांचें जीवन ।
घडे अमृताचेचि पान ॥२॥
वृक्ष नेणति फळाची गोडी ।
भोक्तेचि जाणती ते आवडी ॥३॥
निळा म्हणे जाणति संत ।
भक्त तुमचे ते भाग्यवंत ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमच्याचि चरणाचा – संत निळोबाराय अभंग – ७१९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *