संत निळोबाराय अभंग

जीवभाव ठेवूं पायीं – संत निळोबाराय अभंग – ७८५

जीवभाव ठेवूं पायीं – संत निळोबाराय अभंग – ७८५


जीवभाव ठेवूं पायीं ।
तरी तो काय लटिकाचि ॥१॥
याचिलागीं लिगटलों ।
पायीं जडलों न ढळेसा ॥२॥
जेथें संतचरणरज ।
पडती सहज मी तेथें ॥३॥
निळा म्हणे याविण आतां ।
न दिसे अर्पितां उत्तीर्णपणा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जीवभाव ठेवूं पायीं – संत निळोबाराय अभंग – ७८५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *