संत निळोबाराय अभंग

नाहीं लौकिकाशीं काज – संत निळोबाराय अभंग – ८०१

नाहीं लौकिकाशीं काज – संत निळोबाराय अभंग – ८०१


नाहीं लौकिकाशीं काज ।
माझें गुज तो जाणें ॥१॥
अंतर्बाह्य ठावें तयां ।
येईल बाह्य पसरुनी ॥२॥
हाचि निश्चय माझा मनीं ।
विश्वास वचनीं संतांच्या ॥३॥
निळा म्हणे निर्भय चित्तें ।
भेटी त्यातें पाचारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं लौकिकाशीं काज – संत निळोबाराय अभंग – ८०१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *