संत निळोबाराय अभंग

बोलों जातां वचनाक्षरें – संत निळोबाराय अभंग – ८१७

बोलों जातां वचनाक्षरें – संत निळोबाराय अभंग – ८१७


बोलों जातां वचनाक्षरें ।
माजी संचरे निरोपण ॥१॥
ऐशी दाटली दाटणी ।
वाचा गुणी गुंडाळिली ॥२॥
नाना संकल्प ते मुराले ।
स्तवनींचि झाले सादर ॥३॥
निळा म्हणे निमिषोनिमिष ।
झाले श्वासोश्वास अक्षरें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बोलों जातां वचनाक्षरें – संत निळोबाराय अभंग – ८१७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *